Verzekering

Collectieve verzekeringen voor Pilates professionals

Pilates Professionals of the netherlands heeft speciaal voor PPN leden een verzekeringspakket samengesteld die afgestemd is op wat er nodig is als docent of studio.

Leden krijgen korting en kunnen hun dekking aanpassen met modules voor:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Apparatuur verzekering
  • Verzekering rechtsbijstand
  • Cyberverzekering

Bereken eenvoudig de premie, kies de opties die bij uw werk passen en sluit de verzekering online af als je deze wilt.

Met een collectieve verzekering voor Pilates professionals kunt u:

  • Verzeker u voor schade aan anderen (derden) tijdens de werkzaamheden en activiteiten van uw bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het per ongeluk veroorzaken van schade aan een deelnemer tijdens de training. Daarnaast is er ook een dekking opgenomen voor het per ongeluk veroorzaken van schade aan iemand zijn eigendommen.

  • Verzeker de materialen en apparatuur die je als docent of studio gebruikt.

  • Verzeker u voor juridisch advies als u in conflict komt met leveranciers, klanten en personeel. Bij bijvoorbeeld een geschil of incassoprobleem, dat niet onderling kan worden opgelost, dan biedt deze verzekering professionele rechtshulp.

  • Verzeker uw bedrijf onder andere tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraken, verlies van data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen.